یال


درباره این زیر سیستم شامل اکثر گزارش طرح‌های پژوهشی دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران می‌باشد. امکان جستجوی ساده و پیشرفته از مهمترین خصوصیات این زیر سیستم است. امکان ارسال درخواست فهرست نویسی طرح به کمک این زیر سیستم فراهم شده است. به این ترتیب دانشجویان نیازی به حضور در کتابخانه مرکزی برای این کار ندارند. امکان جستجو در نمایه ها (Keywords) و موضوع ها نیز از امکانات دیگر این زیر سیستم می‌باشد.
مالک دانشگاه تهران
ناشر دانشگاه تهران
نوع سازمان دولتی
هدف اهداف این سامانه عبارتند از: 1) آگاهی هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران از طرح های انجام شده توسط دانشجویان و استادان دیگر این دانشگاه، 2) یکپارچه سازی و هماهنگ سازی اطلاعات طرح های پژوهشی موجود در کتابخانه‌های دانشگاه تهران، 3) کاهش تعداد مراجعات به کتابخانه‌های دانشگاه، 4) کاهش حجم کارهای لازم برای فهرستنوسی طرح‌ها و 5) دسترسی سریعتر به طرح‌های پژوهشی.
نشانی اینترنتی http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTProposal/Forms/ProposalIndex.aspx
رایانامه software@ut.ac.ir
تلفن ثابت 982161112503
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟