یال


مجله‌های دانشگاه ارومیه

موضوع‌ها:  علوم انسانی | علوم پایه | علوم پزشکی | فنی و مهندسی | کشاورزی و دامپزشکی | هنر و معماری

انواع منابع:  نشریه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  تمام متن

درباره این وبگاه از سیستم نشریه‌ها آزاد نسخه 2.4.4.1 استفاده می‌کند که یک نرم‌افزار کد باز اداره و انتشار نشریه‌ها است. این سامانه شامل تمام‌متن 15 مجله منتشر شده توسط دانشگاه ارومیه می‌شود.
مالک دانشگاه ارومیه
ناشر دانشگاه ارومیه
نوع سازمان دولتی
یادداشت دسترسی به راهنمای این سامانه در پیوند javascript:openHelp(http://pkp.madadyar.ir/index.php/index/help) موجود است.
هدف هدف از این سامانه فراهم آوردن زیرساختی برای مدیریت بهتر و اشاعه کارآمدتر مجله‌های علمی دانشگاه ارومیه بوده است.
نشانی اینترنتی http://pkp.madadyar.ir/index.php
تلفن ثابت 984432779930
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟