یال


مجله‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

موضوع‌ها:  علوم پایه | فنی و مهندسی | کشاورزی و دامپزشکی

انواع منابع:  نشریه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  تمام متن

درباره سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تعداد 43 عنوان مجله خود را از طریق این سامانه برای کاربران دسترس‌پذیر کرده است. کاربران می‌توانند به صورت یکپارچه در این سامانه به جستوی محتوای موجود بپردازند و مقاله‌ها را به صورت تمام متن و رایگان دریافت کنند. علاوه بر این، امکان مرور انفرادی مجله‌ها در این سامانه نیز امکان‌پذیر است.
مالک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
ناشر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1393
هدف این سامانه به منظور نظارت بر نشریات تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دسترسی کاربران به محتوای منتشر شده در این مجله‌ها از طریق وب راه‌اندازی شده است.
نشانی اینترنتی http://journals.areo.ir/
رایانامه areo@areo.ir
تلفن ثابت 982122413927
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟