یال


مجله‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع‌ها:  علوم پزشکی

انواع منابع:  نشریه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  تمام متن

درباره این سامانه با برخورداری از 26 نشریه تمام متن دانشگاه علوم پزشکی مشهد امکان دسترسی پژوهشگران و کاربران به مقالات منتشرشده در این مجله‌ها را فراهم کرده است.
مالک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ناشر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوع سازمان دولتی
یادداشت دسترسی به فهرست این مجله‌ها از طریق پیوند http://v-research.mums.ac.ir/index.php/journal نیز امکان‌پذیر است.
هدف هدف از این سامانه سهولت دسترسی به مقالات، افزایش ارجاع به مقالات مجله‌ها، و بهره‌مندی از امکانات وب در گسترش علم و تولیدات علمی است.
نشانی اینترنتی http://journals.mums.ac.ir/
رایانامه vcresearch@mums.ac.ir
تلفن ثابت 985138411538
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟