یال


مجله‌های دانشگاه سمنان

موضوع‌ها:  علوم انسانی | علوم پایه | علوم پزشکی | فنی و مهندسی | کشاورزی و دامپزشکی | هنر و معماری

انواع منابع:  نشریه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  تمام متن

درباره در این سامانه مجله‌های دانشگاه در شش حوزه کلی، شامل فنی و مهندسی، علوم پایه و ریاضی، علوم انسانی، هنر، دامپزشکی، و روان‌شناسی تربیتی دسته‌بندی شده‌اند. اطلاعات کتابشناختی مقاله‌ها از طریق این سامانه قابل جستجو است. همچنین، کاربران می‌توانند چکیده مقاله‌ها را مرور کنند.
مالک دانشگاه سمنان
ناشر دانشگاه سمنان
نوع سازمان دولتی
هدف هدف از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای تسریع ارتباط میان پژوهشگران با نشریه و همچنین ارائه خدمات جستجوی برخط میان مجله‌هایی است که توسط دانشگاه سمنان منتشر می‌شوند.
نشانی اینترنتی http://journals.semnan.ac.ir/
تلفن ثابت 982333654100
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟