یال


مجله‌های دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع‌ها:  علوم انسانی | علوم پایه | علوم پزشکی | فنی و مهندسی | کشاورزی و دامپزشکی | هنر و معماری

انواع منابع:  نشریه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  تمام متن

درباره دسترسی به مقاله‌های بیش از 200 عنوان مجله منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی از طریق این سامانه امکان‌پذیر شده است. دسته‌بندی مجله‌ها بر اساس حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت و اقتصاد، و هنر و معماری انجام شده و کاربران می‌توانند مجله‌های مورد نظر در حوزه‌های موضوعی را بازیابی کنند. همچنین امکان جستجوی یکپارچه در این سامانه امکان‌پذیر است.
مالک دانشگاه آزاد اسلامی
ناشر دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی
نوع سازمان غیر دولتی
زمان شروع 1393
یادداشت دسترسی به صفحه جستجوی پیشرفته این سامانه در پیوند http://journals.iau.ir/?adv امکان‌پذیر است. همچنین، می‌توان از طریق پیوند http://journals.iau.ir/?aut به جستجو بر اساس نام نویسندگان پرداخت.
هدف هدف از راه‌اندازی این سامانه فراهم کردن امکان دسترسی به مجله‌های دانشگاه آزاد اسلامی، و همچنین تأمین یک منبع اطلاعاتی جامع از محتوای علمی این مجله‌ها است.
نشانی اینترنتی http://journals.iau.ir/
رایانامه tabatabaei@iau.ac.ir
تلفن ثابت 982147353401
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟