یال


مجله‌های دانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع‌ها:  علوم انسانی | علوم پایه | علوم پزشکی | فنی و مهندسی | کشاورزی و دامپزشکی | هنر و معماری

انواع منابع:  نشریه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  تمام متن

درباره این سامانه در بر دارنده 27 عنوان نشریه دانشگاه شهید چمران اهواز است که به صورت یکپارچه می‌توان آنها را جستجو کرد. پژوهشگران و کاربران می‌توانند به صورت دسترسی آزاد مقالات موجود در این سامانه را بازیابی و استفاده کنند.
مالک دانشگاه شهید چمران اهواز
ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1388
هدف ارتقای سطح علمی مجلات علمی دانشگاه شهید چمران و تسریع امور مربوط به ارائه مقاله، داوری و چاپ مقالات در مجلات علمی دانشگاه، سامانه الکترونیک هوشمند مجلات علمی دانشگاه شهید چمران و دسترسی کاربران و پژوهشگران به محتوای نشریات.
نشانی اینترنتی http://journals.scu.ac.ir/
رایانامه pajhoohesh@scu.ac.ir
تلفن ثابت 986133330022
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟