یال


مجله‌های دانشگاه تربیت مدرس

موضوع‌ها:  علوم انسانی | علوم پایه | علوم پزشکی | فنی و مهندسی | کشاورزی و دامپزشکی | هنر و معماری

انواع منابع:  نشریه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  تمام متن

درباره سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس شامل 33 عنوان نشریه منتشرشده توسط این دانشگاه می‌شود که به صورت تمام متن می‌توان به مقالات آنها دسترسی داشت. علاوه بر تورق این نشریه‌ها به صورت جداگانه، می‌توان در قسمت جستجوی این سامانه میان این 33 عنوان نشریه به جستجوی محتوا پرداخت.
مالک دانشگاه تربیت مدرس
ناشر مرکز نشر آثار علمی
نوع سازمان دولتی
یادداشت در صفحه «قوانین و مقررات» این وبگاه پیوندهای مفیدی راجع به اهداف و سیاست‌های مجله‌های علمی، آیین‌نامه تشکیل کمیسیون مجله‌های علمی کشور، آیین‌نامه تعیین اعتبار مجله‌های علمی کشور، آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس، و غیره وجود دارد.
هدف هدف از راه‌اندازی این سامانه مدیریت نشریات دانشگاه و دسترسی کاربران برخط به محتوای الکترونیکی نشریات می‌باشد.
نشانی اینترنتی http://journals.modares.ac.ir/
رایانامه majallat@modares.ac.ir
تلفن ثابت 982182883032
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟