یال


مجله‌های دانشگاه شهید بهشتی

موضوع‌ها:  علوم انسانی | علوم پایه | علوم پزشکی | فنی و مهندسی | کشاورزی و دامپزشکی | هنر و معماری

انواع منابع:  نشریه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  تمام متن

درباره این سایت از سیستم مجلات آزاد نسخه 2.4.6.0 استفاده میکند که یک نرم افزار کد باز اداره و انتشار مجلات است. در حال حاضر تعداد 28 عنوان از نشریات دانشگاه شهید بهشتی از طریق این سامانه در دسترس کاربران است. این سامانه بخشی از یک نظام گسترده‌تر با عنوان پند (پایگاه نشر دانش) است.
مالک دانشگاه شهید بهشتی
ناشر پژوهشکده‌ی فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی
نوع سازمان دولتی
هدف هدف از این سامانه امکان جستجوی یکپارچه در نشریات دانشگاه و دسترسی کاربران به محتوای دانشی دانشگاه است.
نشانی اینترنتی http://scj.sbu.ac.ir/
رایانامه info@sbu.ac.ir
تلفن ثابت 982129901
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟