یال


مجله‌های دانشگاه شیراز

موضوع‌ها:  علوم انسانی | علوم پایه | علوم پزشکی | فنی و مهندسی | کشاورزی و دامپزشکی | هنر و معماری

انواع منابع:  نشریه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  تمام متن

درباره نشر الکترونیکی مقالات در وبگاه‌های مراکز معتبر آکادمیک از رویکردهای مهم ناشران دانشگاهی است. از این رو دانشگاه شیراز نیز سامانه‌ای جهت سازماندهی مقالات نشریات علمی خود راه‌اندازی کرده که از این طریق مقالات علمی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد. در حال حاضر این سامانه 18 عنوان نشریه علمی را پوشش می‌دهد.
مالک دانشگاه شیراز
ناشر دانشگاه شیراز
نوع سازمان دولتی
هدف هدف از این سامانه سهولت دسترسی به مقالات، افزایش ارجاع به مقالات، و بهره‌مندی از امکانات وب در گسترش علم و گشودن افق های جدید در نشر مقالات و تولیدات است.
نشانی اینترنتی http://journals.shirazu.ac.ir/
رایانامه mahdi907@yahoo.com
تلفن ثابت 987136273050
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟