یال


پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

موضوع‌ها:  علوم انسانی

انواع منابع:  پایان نامه / رساله

پوشش زبانی:  فارسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره این پرتال شامل نزدیک به دو هزار رکورد از پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می‌شود. پالایش این فهرست بر اساس فیلدهای گوناگون کتاب‌شناختی امکان‌پذیر است.
مالک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ناشر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نوع سازمان دولتی
هدف هدف از این پایگاه سازماندهی پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دسترس‌پذیر ساختن آن برای دانشجویان این دانشگاه و پژوهشگران خارج از دانشگاه است.
نشانی اینترنتی http://lib.uswr.ac.ir/independent-base?p_p_id=DigLib_IndependentSD&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_DigLib_IndependentSD_SDCode=48d3bea0-4180-11df-a9e0-0026182416a1&_DigLib_IndependentSD_notSearch=&_DigLib_IndependentSD_numberPage=1&_DigLib_IndependentSD_fromRecord=1&_DigLib_IndependentSD_serverNumber=0&_DigLib_IndependentSD_filename=D%3A%5CPortal%5CPortal_v4%28920408%29%5Ctomcat%2Fbin%2Fext%2FDigLibServer.xml&_DigLib_IndependentSD_countResultSearch=&_DigLib_IndependentSD_diglibCode=1&_DigLib_IndependentSD_diglib=localhost%3A81&_DigLib_IndependentSD_struts_action=%2Fext%2FindependentSD%2Fcounter
رایانامه Rajabi_2006@yahoo.com
تلفن ثابت 982122180072
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟