یال


پایان‌نامه‌های دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

موضوع‌ها:  فنی و مهندسی

انواع منابع:  پایان نامه / رساله

پوشش زبانی:  فارسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره این وبگاه شامل پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل است که بر اساس کلیدواژه قابل جستجو هستند. در جعبه متن جستجو می‌توانید اطلاعاتی مانند شماره، نام، نام خانوادگی دانشجو را جستجو کنید.
مالک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ناشر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
نوع سازمان دولتی
هدف هدف از راه‌اندازی این وبگاه ایجاد فضایی مناسب جهت بارگذاری پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه نوشیروانی بابل و افزایش سهولت کاربران در دسترس به این منابع اطلاعاتی و پژوهش‌های دانشجویی، داخل و خارج از دانشگاه، است.
نشانی اینترنتی http://nit.ac.ir/takmili/view_thesis.aspx
رایانامه ume_takmili@nit.ac.ir
تلفن ثابت 981132332071
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟