یال


بانک پایان‌نامه‌های پزشکی

موضوع‌ها:  علوم پزشکی | علوم پایه

انواع منابع:  پایان نامه / رساله

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی | چکیده

درباره سامانه جامع اطلاع رسانی پایان نامه های علوم پزشکی کشور به عنوان بانک جامع و روز آمد پایان نامه های علوم پزشکی کشور شامل پایان نامه های متنوع و متعددی است که خدمات جستجو پایان نامه ها را به جامعه علوم پزشکی کشور ارائه می دهد . این سامانه با هدف ترویج و اشاعه اطلاعات علمی و سهولت دسترسی پژوهشگران، محققان و کاربران به منابع پایان نامه ای در راستای توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در کشور، فعالیت می کند.
مالک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ناشر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت - مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
نوع سازمان دولتی
هدف این بانک با هدف پوشش کلیه نیازهای جامعه پژوهش پزشکی، برای دسترسی به پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع گوناگون تحصیلی طراحی و پیاده سازی شده است.
نشانی اینترنتی http://thesis.research.ac.ir
رایانامه thesis@research.ac.ir
تلفن ثابت 982181485225
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟