یال


درباره این سامانه یکی از زیرسیستم‌های شبکه سیکا در دانشگاه آزاد اسلامی است. با توجه به اهمیت جستجوی پایان‌نامه‌‌ها در شبکه سیکا، جستجوی سریع پایان‌نامه‌‌ در صفحه اصلی فراهم شده است. این سامانه مشتمل است بر پایان‌نامه‌هایی که توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای گوناگون انجام شده است.
مالک دانشگاه آزاد اسلامی
ناشر سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا)
نوع سازمان غیر دولتی
زمان شروع 1390
یادداشت پس از جستجو در این وبگاه، فهرست کتابخانه‌هایی که عبارت مورد نظر در آنها پیدا شده به همراه تعداد رکوردها نشان داده خواهد شد، و پس از دنبال کردن این پیوندها به سامانه آن کتابخانه‌ها وارد خواهید شد.
هدف تجمیع تمامی پایان‌نامه‌های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در یک پایگاه داده یکپارچه و ارائه دسترسی به این منابع هدف اصلی این سامانه است.
نشانی اینترنتی http://78.38.208.190/portal/tabid/86/Default.aspx
رایانامه info@iau.ac.ir
تلفن ثابت 98214748
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟