یال


درباره این پایگاه شامل پایان‌نامه‌های دانشجویان دانشگاه شاهد در مقاطع گوناگون تحصیلی می‌شود. جستجو در این پایگاه بر اساس اطلاعات کتابشناختی پایان‌نامه‌ها امکان‌پذیر است. همچنین، کاربران می‌توانند پایان‌نامه‌ها را بر اساس فیلدهای گوناگون تورق کنند.
مالک دانشگاه شاهد
ناشر دانشگاه شاهد
نوع سازمان دولتی
هدف هدف از این بانک اطلاعاتی دریافت پایان‌نامه‌های فارغ التحصیلان رشته‌های گوناگون دانشگاه شاهد، سازماندهی آنها، و در دسترس قرار دادن آنها برای جامعه علمی است.
نشانی اینترنتی http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/ThesisList.aspx
رایانامه library@shahed.ac.ir
تلفن ثابت 982151214139​
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟