یال


پایان‌نامه‌های قرآنی

موضوع‌ها:  علوم انسانی

انواع منابع:  پایان نامه / رساله

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی | عربی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی | چکیده

درباره جستجو در این پایگاه بر اساس نویسنده و عنوان پایان‌نامه ممکن است. این پایگاه شامل بیشتر پایان‌نامه‌های دانشجویی می‌شود که در دانشگاه‌های کشور در حوزه علوم قرآنی انجام و دفاع می‌شوند. همچنین، دسته‌بندی پایان‌نامه‌ها بر اساس موضوع‌های گوناگون صورت گرفته که امکان تورق را به‌وجود می‌آورد.
مالک سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور (ایسکا)
ناشر سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور (ایسکا)
نوع سازمان دولتی
یادداشت عنوان پایان‌نامه، نویسنده، استاد راهنما، دانشگاه، سال دفاع، و شماره پایان‌نامه از جمله اطلاعات کتابشناختی هستند که در این پایگاه ارائه می‌شوند.
هدف هدف این پایگاه ایجاد درگاهی برای جستجو و آگاهی از پایان‌نامه‌هایی است که در حوزه‌های علوم اسلامی و علوم قرآنی انجام می‌شوند.
نشانی اینترنتی http://www.iska.ir/thesis.aspx?id=1
رایانامه info@isqa.ir
تلفن ثابت 982166485656
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟