یال


درباره این صفحه شامل پایان‌نامه‌های حوزه‌های علوم انسانی، علوم پایه، پزشکی، فنی مهندسی، کشاورزی، هنر، هنر، منابع طبیعی، و علوم دریایی می‌شود. کاربران می‌توانند هم به تورق پایان‌نامه‌ها در هر کدام از این موضوع‌ها بپردازند، و هم به جستجوی کتابشناختی مراجعه کنند.
مالک دانشگاه تربیت مدرس
ناشر دانشگاه تربیت مدرس
نوع سازمان دولتی
یادداشت برای دسترسی به این بخش، کاربران باید وارد نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی شوند. ورود به این کتابخانه نیازی به نام کاربری و رمز عبور ندارد. کاربران تنها کافی است نام کاربری را D_Guest_External وارد کنند.
هدف تجمیع پایان‌نامه‌های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در یک سامانه و ارائه این منابع از طریق وب به پژوهشگران و دانشجویان در همه‌جا و در هر زمانی.
نشانی اینترنتی http://diglib.modares.ac.ir/Diglib/WebUI/FullRecord.aspx?doID=33329&_hk=0&lang=fa&_mode=1
رایانامه Zavarana@modares.ac.ir
تلفن ثابت 982182883277
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟