یال


پایان‌نامه‌های دانشگاه صنعتی شریف

موضوع‌ها:  علوم انسانی | فنی و مهندسی | هنر و معماری

انواع منابع:  پایان نامه / رساله

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  تمام متن | اطلاعات کتابشناختی

درباره دانشگاه صنعتی شریف بسیاری از پایان‌نامه‌های دانشجویان این دانشگاه را به صورت رایگان برای کاربران برخط قابل جستجو ساخته است. کاربران با اعمال فیلترهای گوناگون می‌توانند منابع مورد نیاز خود را جستجو کنند. اگرچه، دسترسی به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها با مراجعه به کتابخانه امکان‌پذیر است.
مالک دانشگاه صنعتی شریف
ناشر دانشگاه صنعتی شریف
نوع سازمان دولتی
یادداشت اطلاعات کتابشناختی تمام پایان‌نامه‌های دانشگاه و 30 صفحه ابتدای هر پایان‌نامه در فهرست رایانه ای کتابخانه در دسترس همگان بصورت رایگان قرار دارد.
نشانی اینترنتی http://library.sharif.ir/parvan/resources/collection/9/%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7
رایانامه lib_theses@sharif.ir
تلفن ثابت 982166165113
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟