یال


درباره کتابخانۀ ملی برای تسهیل دسترسی کاربران و اعضای کتابخانۀ ملی به اطلاعات پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی ایران و همچنین جلوگیری از پراکنده و راکد ماندن پایان‌نامه‌های دانشجویی در سطح مراکز آموزش عالی از سال 1385 این منابع را گردآوری و سازماندهی می‌کند. در حال حاضر، تعداد رکوردهای این مجموعه نزدیک به 82000 عنوان است.
مالک سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران
ناشر سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران
نوع سازمان دولتی
یادداشت کاربران می‌توانند از طریق کتابخانۀ دیجیتالی کتابخانۀ ملی نیم نگاهی به پایان‌نامه داشته باشند. در صفحه نیم نگاه کاربران تنها اجازه مشاهده صفحات محدودی از منبع مورد نظر را خواهند داشت. برای دسترسی تمام متن به پایان‌نامه‌ها کاربران باید به تالار رقومی کتابخانۀ ملی مراجعۀ حضوری داشته باشند.
هدف بهره‌برداری بیشتر از تلاش‌های علمی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر کلیه مراکز آموزش عالی کشور
نشانی اینترنتی http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/searchTF.do
رایانامه appraisalrecords@nlai.ir
تلفن ثابت 98218864047
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟