یال


درباره این سامانه شامل اکثر پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشجویان دانشگاه تهران است. جستجوی ساده و پیشرفته از مهمترین خصوصیات سامانه است. امکان ارسال درخواست فهرست نویسی پایان‌نامه به کمک سامانه فراهم شده و به این ترتیب دانشجویان نیازی به حضور در کتابخانه مرکزی برای این کار ندارند. نسخه الکترونیکی بسیاری از منابع نیز در دسترس است.
مالک دانشگاه تهران
ناشر دانشگاه تهران
نوع سازمان دولتی
یادداشت امکان جستجو در نمایه‌ها (Keywords) و موضوع‌ها از امکانات دیگر این زیر سیستم می‌باشد.
هدف اهداف این سامانه عبارتند از: 1) آگاهی هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران از کارهای انجام شده توسط دانشجویان دوره‌های گذشته این دانشگاه، 2) یکپارچه‌سازی و هماهنگ‌سازی اطلاعات پایان‌نامه‌های موجود در کتابخانه‌های دانشگاه تهران، 3) کاهش تعداد مراجعات به کتابخانه‌های دانشگاه، 4) کاهش حجم کارهای لازم برای فهرستنوسی پایان‌نامه‌ها، و 5) دسترسی سریع‌تر به پایان‌نامه‌ها.
نشانی اینترنتی http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/Search.aspx
رایانامه software@ut.ac.ir
تلفن ثابت 982161112503
سیاست اشتراک دسترسی آزاد؛ دسترسی رایگان به صفحه‌های آغازین پایان‌نامه‌ها نیز از طریق این سامانه امکان‌پذیر است.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟