یال


درباره این مرکز با داشتن پایگاه های اطلاعاتی متعدد کاربران زیادی را از سراسر ایران و کشورهای خاورمیانه به خود جذب کرده است. هم اکنون حدود ۴۰ پایگاه اطلاعاتی از طریق تارنمای این مرکز در دسترس است. یکی از این پایگاه‌ها، پایگاه اطلاعاتی پایان‌نامه‌های الکترونیکی است که شامل بالغ بر 100 هزار رکورد می‌شود. کاربران می‌توانند در فیلدهای عنوان، پدیدآور، کلیدواژه، شماره مدرک، و محل نشر به جستجوی منابع این پایگاه بپردازند.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
یادداشت دسترسی به متن کامل برخی از پایان‌نامه‌های فارسی و انگلیسی این پایگاه برای مؤسسه‌هایی که اشتراک آن را داشته باشند امکان‌پذیر است.
هدف تسهیل امر دستیابی به منابع اطلاعاتی برای پژوهشگران، محققین، دانشجویان، و دانش‌پژوهشان کشور، و حمایت و تسهیل فعالیت های علمی-پژوهشی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران و کشورهای منطقه.
نشانی اینترنتی http://search.ricest.ac.ir/ricest/ethesis.aspx
رایانامه oisc@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟