یال


کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان

موضوع‌ها:  هنر و معماری

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی | عربی | فرانسوی | روسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه دانشکده پردیس اصفهان در سال 1379 به کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان تغییر نام داد و به عنوان مهمترین کتابخانه تخصصی هنر در استان اصفهان شناخته شد. این کتابخانه امکان دسترسی پژوهشگران به منابع علمی را فراهم می نماید. کتابخانه‌های دانشگاه شامل: کتابخانه دانشکده مرمت، کتابخانه دانشکده هنر ادیان، کتابخانه مرکز پژوهش، کتابخانه گروه فرش، و کتابخانه خانه فرانسوی ها می باشد. این دانشگاه اقدام به عضویت در طرح امانت بین کتابخانه‌ای نموده است.
مالک دانشگاه هنر اصفهان
ناشر کتابخاانه دیجیتال پیام
نوع سازمان دولتی
یادداشت کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان یکی از غنی ترین کتابخانه‌های تخصصی کشور در خصوص رشته هنر می باشد.
هدف حرکت در راستای فراهم آوری سریع تر و بهتر منابع اطلاعاتی مورد نیاز اعضا از اهداف اصلی کتابخانه می باشد.
نشانی اینترنتی http://library.aui.ac.ir/?browserEngin=IE
رایانامه centrallib@aui.ac.ir
تلفن ثابت 031-32217660
سیاست اشتراک با توجه به اولویت بهره گیری استادان و دانشجویان دانشگاه از امکانات موجود کتابخانه‌ها، مقرر شده است تا فراهم شدن امکانات بیشتر، به غیر از استادان و دانشجویان دانشگاه، منحصرا دانش آموختگان دانشگاه هنر اصفهان و استادان حق التدریسی، حق استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه را داشته باشند و ضوابط مصوب مربوط به استفاده دیگر مراجعین، منوط به استفاده از طرح امانت بین کتابخانه ای باشد.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟