یال


کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

موضوع‌ها:  علوم پزشکی | علوم پایه

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره در بدو تاسیس و راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان در سال 1368، کتابخانه مرکزی به عنوان کتابخانه دانشکده پزشکی در پردیس اولیه دانشگاه شروع به فعالیت نمود و از سال 1386 به عنوان کتابخانه مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این کتابخانه مرکزی با حدود 30هزار نسخه کتاب در زمینه‌های علوم پایه و بالینی پزشکی مشغول به فعالیت و ارائه خدمات کتابخانه‌ای به اساتید، دانشجویان، و کارکنان می باشد.
مالک کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
ناشر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1368
هدف کتابخانه مرکزی وظیفه روزآمد سازی و ارائه خدمات پشتیبانی سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش برای کلیه کتابخانه‌های دانشگاه، تنظیم آیین نامه ها، پیگیری سفارشات، انجام خدمات تحویل مدرک را بر عهده دارد.
نشانی اینترنتی http://library.semums.ac.ir/
رایانامه Library@semums.ac.ir
تلفن ثابت 023-33654185
سیاست اشتراک این کتابخانه به ارائه خدمات تحویل مدرک می پردازد که مخصوص اعضای هیات علمی دانشگاه، مدرسین غیر هیات علمی، محققین دارای پروژه یا طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه، و دانشجویان دانشگاه می باشند. چنانچه هر یک از شرکت ها، موسسات، سازمان ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی دانشگاه های آزاد غیر انتفاعی و سایر مراکز آموزش عالی (به صورت حقیقی یا حقوقی) تمایل به استفاد از خدمات کتابخانه ای هر یک از کتابخانه‌های دانشگاه را داشته باشند می بایست درخواست خود را کتبا به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال دارند تا در صورت موافقت آن معاونت و عقد تفاهم نامه فی ما بین افراد معرفی شده توسط آن مراکز به عنوان اعضای آزاد منظور می گردد.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟