یال


کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

موضوع‌ها:  علوم پایه | علوم پزشکی | کشاورزی و دامپزشکی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی | عربی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره در حال حاضر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با 45282 (62578) نسخه کتاب، 789 عنوان نشریه چاپی، 1440 سی دی، 1254 عنوان پایان نامه و 396 عنوان طرح تحقیقاتی دارای یکی از غنی ترین کتابخانه‌های شهرستان کاشان در زمینه پزشکی، پیراپزشکی و علوم وابسته به آن می باشد. دانشکده ها و بیمارستانهای دانشگاه هر کدام کتابخانه ای مجزا دارند که از نظر قوانین و مقررات و مدیریت فنی تابع کتابخانه مرکزی می باشند.
مالک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
ناشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1373
هدف هدف از گردآوری و سازماندهی منابع در کتابخانه٬ ارائه خدمات به مراجعه کنندگان است.
نشانی اینترنتی http://centerlib.kaums.ac.ir/web/guest
رایانامه centerlib@kaums.ac.ir
تلفن ثابت 031-55577745
سیاست اشتراک این کتابخانه برای ارائه خدمت به دانشجویان، اساتید، و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تأسیس شده، با این حال پژوهشگران دیگر نیز تحت شرایطی می‌توانند از خدمات و امکانات آن استفاده کنند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟