یال


کتابخانه مرکزی و پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی

موضوع‌ها:  علوم پایه | علوم پزشکی | کشاورزی و دامپزشکی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی | عربی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه در راستای اهداف سازمانی دانشگاه علوم پزشکی در امر آموزش و پژوهش، منابع علمی مورد نیاز در محملهای اطلاعاتی متفاوت (چاپی و غیر چاپی) پزشکی و علوم وابسته را در اختیار اعضای هیات علمی و دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار میدهد. کتابخانه مرکزی با بخشهای سفارشات، نرم افزار پایگاه های اطلاعاتی، سازماندهی، امانت، نشریات، پایان‌نامه و اطلاع رسانی به ارائه خدمات در قالب های کتاب، نشریه، بانک اطلاعاتی، و دیداری شنیداری مشغول می باشد.
مالک شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا
ناشر شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا
نوع سازمان دولتی
هدف کتابخانه در راستای اهداف سازمانی دانشگاه علوم پزشکی در امر آموزش و پژوهش، منابع علمی مورد نیاز در محملهای اطلاعاتی متفاوت (چاپی و غیر چاپی) پزشکی و علوم وابسته را در اختیار اعضای هیات علمی و دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار میدهد.
نشانی اینترنتی http://library.gums.ac.ir/Farsi/Home/Index
رایانامه info@library.gums.ac.ir
سیاست اشتراک افراد مجاز به عضویت شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ دانشجویان مهمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ اعضاء هیأت علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی حق التدریس) دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ کارمندان (رسمی- پیمانی) دانشگاه؛ کارمندان (طرحی) می باشند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟