یال


کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

موضوع‌ها:  علوم انسانی | علوم پایه | علوم پزشکی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی | عربی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1372 راه اندازی شده است و بخش های متعددی برای سرویس دهی به مراجعه کنندگان دارد. این کتابخانه در قالب های کتاب؛ پایان نامه؛ لوح فشرده؛ نشریه؛ طرح تحقیقاتی؛ رسانه؛ اسناد و مدارک؛ بانک اطلاعاتی به زبان های فارسی، عربی، لاتین و ... به ارائه خدمات می پردازد. دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می توانند مطابق مقررات این آیین نامه عضو کتابخانه مرکزی شوند. منابع کتابخانه فقط به اعضا امانت داده می شود و امکان استفاده از منابع، برای بقیه مراجعان، فقط در سالن مطالعه وجود دارد.
مالک دانشکاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ناشر دانشکاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1372
یادداشت امکان برقراری تماس با این کتابخانه از طریق پیوند http://lib.uswr.ac.ir/web/guest/ask-librarian وجود دارد.
هدف هدف از گردآوری و سازماندهی منابع در کتابخانه٬ ارائه خدمات به مراجعه کنندگان است.
نشانی اینترنتی http://lib.uswr.ac.ir/home
تلفن ثابت  22180083-92
سیاست اشتراک دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می توانند مطابق مقررات این آیین نامه عضو کتابخانه مرکزی شوند. منابع کتابخانه فقط به اعضا امانت داده می شود و امکان استفاده از منابع، برای بقیه مراجعان، فقط در سالن مطالعه وجود دارد.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟