یال


کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

موضوع‌ها:  علوم پایه | علوم پزشکی | کشاورزی و دامپزشکی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مرکز تجمع مراجع علمی و اطلاعاتی از جمله کتابها، مجلات، پایان‌نامه‌ها و غیره می‌باشد. کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دارای اهداف زیر می‌باشد: ایجاد بستری مناسب برای افرادی که علاقه مند به آموزش خود می‌باشند؛ ارتقاء علم و فرهنگ جامعه عزیزمان؛ تمرکز منایع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها؛ ایجاد یک کتابخانه نمونه؛ کمک به برنامه درسی؛ کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی؛ کمک به تحقیقات و کادر آموزشی در سطوح عمیق، گسترده و تخصصی؛ القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقیق؛ گردآوری متون اعم از کتب چاپی فارسی و غیر فارسی، نشریات ادواری، اسناد و مدارک، مواد سمعی و بصری، نسخ خطی و غیره؛ اطلاع رسانی در کلیه زمینه های علمی؛ ارائه خط مشی به منظور ایجاد هماهنگی بین کتابخانه‌ها.
مالک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
ناشر کتابخانه دیجیتال پیام
نوع سازمان دولتی
هدف کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دارای اهداف زیر می باشد: ایجاد بستری مناسب برای افرادی که علاقه مند به آموزش خود می باشند؛ ارتقاء علم و فرهنگ جامعه عزیزمان؛ تمرکز منایع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آن ها؛ ایجاد یک کتابخانه نمونه؛ کمک به برنامه درسی در سطح وسیع تر برای رشته های متعدد؛ کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی؛ کمک به تحقیقات و کادر آموزشی در سطوح عمیق، گسترده و تخصصی؛ القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقیق؛ گردآوری متون اعم از کتب چاپی فارسی و غیر فارسی، نشریات ادواری، اسناد و مدارک، مواد سمعی و بصری، نسخ خطی و غیره؛ اطلاع رسانی در کلیه زمینه های علمی؛ ارائه خط مشی به منظور ایجاد هماهنگی بین کتابخانه ها
نشانی اینترنتی http://lib.ssu.ac.ir/?browserEngin=IE
رایانامه info@lib.ssu.sc.ir
تلفن ثابت 03517250809
سیاست اشتراک این کتابخانه برای ارائه خدمت به دانشجویان، اساتید، و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی تأسیس شده، با این حال پژوهشگران دیگر نیز تحت شرایطی می‌توانند از خدمات و امکانات آن استفاده کنند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟