یال


کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوع‌ها:  علوم پایه | علوم پزشکی | کشاورزی و دامپزشکی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی کرمان دارای مجموعه جامعی از مواد و منابع در علوم پزشکی شامل ۲۸۰۸۱ جلد کتاب فارسی، ۱۴۷۸۵ جلد کتاب لاتین، ۵۲۸۰ نسخه پایان نامه، ۵۷۹ عنوان نشریه فارسی، ۱۰۲۴ عنوان نشریه لاتین چاپی، ۴۱۷ عنوان CD نشریات لاتین، ۱۷۷۹عنوان CD کتب آموزشی و نیز اتصال به بانک های اطلاعاتی می باشد که روزانه جوابگوی بیش از ۸۰۰ نفر مراجعه کننده است. از خدمات کتابخانه نیز می توان به امانت بین کتابخانه ای و تحویل مدرک، سفارش مقاله، پیشنهاد کتاب و سایر منابع اشاره کرد.
مالک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
ناشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
نوع سازمان دولتی
یادداشت منابع مورد نیاز که در کتابخانه مرکزی موجود نمی باشند با مراجعه به مسئول سفارشات و تکمیل فرم های مربوطه از سایر دانشگاههای کشور و کتابخانه بریتانیا در قبال دریافت هزینه قابل تهیه می باشند. همچنین این کتابخانه مرکزی دارای فصلنامه علمی کتابچه می باشد.
هدف هدف اصلی حرکت در راستای تأمین نیازهای علمی مراجعان به کتب، نشریات، مواد سمعی و بصری، بانک های اطلاعاتی و ... می باشد.
نشانی اینترنتی http://library.kmu.ac.ir/Default5.aspx?Id=5029
رایانامه library@kmu.ac.ir 
تلفن ثابت  ۰۳۴-۳۳۲۵۷۶۶۷
سیاست اشتراک دانشجویان و پرسنل سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نمی توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند ولی با ارائه معرفی نامه از سازمان مربوطه حق استفاده از منابع و امکانات کتابخانه را در داخل کتابخانه دارند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟