یال


کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوع‌ها:  علوم پایه | علوم پزشکی | کشاورزی و دامپزشکی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تجهیز دانشگاه به جدیدترین منابع و دستاوردهای علمی، کتابخانه مرکزی در شهریور ماه سال 1387 همزمان با هفته دولت، در مکان دانشکده پزشکی سابق راه اندازی شد. تقویت آموزش، پژوهش و فعالیت های پژوهشی دانشگاه و حمایت ازتلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای سلامت ، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاه و مدیریت بهره برداری از این منابع ماموریت اصلی این کتابخانه می باشد. این کتابخانه در قالب های کتاب، نشریه، پایان نامه، و بانک اطلاعاتی به زبان های فارسی و غیر فارسی به ارائه خدمات می پردازد.
مالک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ناشر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1387
هدف تقویت آموزش، پژوهش و فعالیت های پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای سلامت، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاه و مدیریت بهره برداری از این منابع ماموریت اصلی این کتابخانه می باشد.
نشانی اینترنتی http://central_library.mums.ac.ir/
رایانامه cen.lib@mums.ac.ir
تلفن ثابت ۰۵۱۳۸۵۱۳۴۰۰
سیاست اشتراک این کتابخانه برای ارائه خدمت به دانشجویان، اساتید، و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأسیس شده، با این حال پژوهشگران دیگر نیز تحت شرایطی می‌توانند از خدمات و امکانات آن استفاده کنند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟