یال


کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موضوع‌ها:  علوم پایه | علوم پزشکی | کشاورزی و دامپزشکی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی | عربی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره این کتابخانه در سال ۱۳۶۶ پس از تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بعد از جدا سازی دو دانشگاه (اصفهان و علوم پزشکی) فعالیتهای تخصصی خود را آغاز نمود. در حال حاضر سرویس و خدمات کتابخانه مرکزی برای بیش از ۴۵ کتابخانه در سطح دانشگاه انجام می‌گیرد. از آنجا که کتابخانه‌های دانشگاه به صورت نیمه متمرکز اداره می‌شود کتابخانه مرکزی مسئولیت مهم نیازسنجی منابع مورد نیاز، تأمین نیروی انسانی و پیگیری مداوم اطلاع رسانی منابع الکترونیکی و سایر منابع چاپی موجود در کتابخانه ها را از طریق نرم افزار جامع کتابخانه‌ای که ارتباط آن از طریق یک سرور که در محل کتابخانه مرکزی نگهداری می شود را بر عهده دارد.
مالک کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
ناشر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1366
یادداشت کتابخانه مرکزی به منظور پویایی و بروز رسانی کتابخانه‌های دانشگاه هر ساله با برنامه ریزی مشخص توسط کارشناسان، کتب تخصصی هر مرکز را شناسایی کرده و با هماهنگی های لازم و حضور یک کتابدار از هر دانشکده و یا مرکز آموزشی جهت خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ناشران مختلف داخلی و خارجی اقدام می نماید و پس از انتقال به اصفهان در کوتاه ترین زمان ممکن کتب خریداری شده را ثبت، فهرست نویسی و سازماندهی کرده و به مراکز تحویل می دهد.
هدف اهداف کتابخانه عبارتند از: برسی و ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه ها و خدمات کتابخانه ای از نظر کمی و کیفی و اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط، به منظور شناسایی نقاط ضعف موجود در کتابخانه های دانشگاه و مراکز درمانی؛ ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی پزشکی در کتابخانه های مراکز درمانی- آموزشی تابعه دانشگاه؛ آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی کتابدار (کتابداران دانشگاه) با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و بهینه سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه ای دانشگاه؛ اصلاح و بهینه سازی مجموعه عناوین مجلات چاپی لاتین گروههای آموزشی دانشگاه؛ نصب نسخه های جدید نرم افزار جامع کتابخانه و ویرایش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای؛ وجین دوره ای و بروز نمودن کتابهای موجود در کتابخانهﻫﺎی دانشگاه؛ برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور استفاده بهینه اعضاء محترم هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال؛ گسترش ارتباط بین دانشگاهی به منظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای؛ گسترش کمی و کیفی پایگاه های الکترونیکی جدید در حوزه های پزشکی و پیراپزشکی
نشانی اینترنتی http://lib.mui.ac.ir/
رایانامه info@mui.ac.ir
سیاست اشتراک کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طرح امانت بین کتابخانه ای منطقه اصفهان عضو می باشد و همچنین به ارائه خدمات تحویل مدرک برای کاربران خود می پردازد.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟