یال


کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موضوع‌ها:  علوم پایه | علوم پزشکی | کشاورزی و دامپزشکی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی | عربی | فرانسوی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بعد از تشکیل وزارت بهداشت در سال 1365 در محل ساختمان شماره یک دانشگاه تشکیل و در سال 1379 به محل فعلی واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی منتقل گردید. کتابخانه مرکزی در فضایی به وسعت 980 مترمربع شامل بخشهای: مجموعه‎سازی و سازماندهی، مرجع، اطلاع‎رسانی، تامین منابع الکترونیکی، زیراکس و تکثیر و کارگاه آموزش منابع کتابخانه دیجیتال می‎باشد. این کتابخانه در قالب های کتاب؛ پیایند؛ مقاله؛ اسناد و مدارک؛ پایان نامه؛ طرح تحقیقاتی؛ نسخ خطی و ... به زبان های فارسی و لاتین به کاربران کتابخانه که شامل اعضای هیات علمی، پزشکان، دانشجویان گروه پزشکی، پرستاران، داروسازان، دندانپزشکان، کارمندان و پژوهشگران می باشند، ارائه خدمات می کند. همچنین این کتابخانه به ارائه خدمات مرجع مجازی می پردازد.
مالک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
ناشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1365
یادداشت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اقدام به تشکیل شورای تخصصی به منظور توسعه کیفی و کمی کتابخانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های دانشکده‏ای، بیمارستانی و مراکز تحقیقاتی و هدایت آنها به سوی اولویت های مورد نظر دانشگاه تحت نظر معاونت پژوهشی کرده است. بخش خدمات مرجع مجازی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز ین امکان را در اختیار کاربران قرار می دهد که بتوانند بدون نیاز به حضور در محل کتابخانه مرکزی نیازهای اطلاعاتی و پرسش های مرجع خود را با کارشناسان مرجع مجازی از طریق پست الکترونیکی مطرح و پاسخ مناسب را دریافت نمایند.
هدف ماموریت کتابخانه مرکزی تقویت آموزش، پژوهش و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاش های دانشگاه در جهت ارتقای سلامت، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است.
نشانی اینترنتی http://lib.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=33&pageid=34398
رایانامه infolib@sbmu.ac.ir
تلفن ثابت 23872588 - 23872589 - 22439824
سیاست اشتراک کاربران کتابخانه اعضای هیات علمی، پزشکان، دانشجویان گروه پزشکی، پرستاران، داروسازان، دندانپزشکان، کارمندان و پژوهشگران می باشند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟