یال


کتابخانه دانشگاه صنعتی همدان

موضوع‌ها:  علوم پایه | فنی و مهندسی | هنر و معماری

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان در سال 1385 با هدف گردآوری منابع علمی و آموزشی و اشاعه اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اساتید، در جهت تقویت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه تأسیس شده است. این کتابخانه در طبقه اول ساختمان دانشگاه در فضایی به مساحت 462 مترمربع قرار دارد. مجموعه کتابخانه مرکزی از بیش از 12000 جلد کتاب شامل 9645 جلد کتاب فارسی و 3654 جلد کتاب لاتین؛ پایان نامه ها و بانک های اطلاعاتی در قالب اشتراک پایگاه های اطلاعاتی تشکیل یافته است. همچنین کتابخانه دیجیتال که در بردارنده نسخه الکترونیکی پایان نامه ها و بیش از 1500 عنوان کتاب الکترونیک لاتین در موضوعات برق، کامپیوتر، فناوری اطلاعات، رباتیک، نانو، مواد، ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی است، از امکانات دیگر کتابخانه می باشد.
مالک دانشگاه صنعتی همدان
ناشر دانشگاه صنعتی همدان
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1385
هدف کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی همدان با هدف گردآوری منابع علمی و آموزشی و اشاعه اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اساتید، در جهت تقویت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه تأسیس شده است.
نشانی اینترنتی http://www.hut.ac.ir/?siteid=1&pageid=162
رایانامه info@hut.ac.ir
سیاست اشتراک افراد مجاز به استفاده از کتابخانه شامل دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان؛ اعضای هیأت علمی (رسمی، پیمانی)؛ کارمندان دانشگاه (رسمی، پیمانی، قراردادی)؛ و اعضای کتابخانه سایر مراکز طرف قرارداد می باشند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟