یال


کتابخانه دانشگاه صنعتی ارومیه

موضوع‌ها:  علوم پایه | فنی و مهندسی | هنر و معماری

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی ارومیه با هدف جمع آوری منابع اطلاعاتی و اسناد علمی از سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است و با گرد آوری و سازمان دهی منابع و مآخذ نوشتاری و غیر نوشتاری، مجموعه مناسبی از مدارک علمی و تحقیقاتی شامل کتب ،پایان‌نامه، مجلات فارسی و انگلیسی تهیه نموده، که تا حدودی پاسخگوی نیازهای علمی دانشجویان و همکاران هیات علمی و جامعه دانشگاهی باشد.
مالک دانشگاه صنعتی ارومیه
ناشر دانشگاه صنعتی ارومیه
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1386
هدف کتابخانه دانشگاه صنعتی ارومیه دارای اهداف زیر می باشد: ایجاد بستری مناسب برای افرادی که علاقه مند به آموزش خود می باشند؛ تمرکز منایع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها؛ کمک به برنامه درسی در سطح وسیع تر برای رشته های متعدد؛ کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی؛ کمک به تحقیقات و کادر آموزشی در سطوح عمیق، گسترده و تخصصی؛ القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقیق؛ گردآوری متون اعم از کتب چاپی فارسی و غیر فارسی، نشریات ادواری، اسناد و مدارک، مواد سمعی و بصری، نسخ خطی و غیره؛ و اطلاع رسانی در کلیه زمینه های علمی.
نشانی اینترنتی http://www.uut.ac.ir/find.php?item=11.393.92.fa
رایانامه info@uut.ac.ir
سیاست اشتراک استفاده از کتابخانه مختص اعضای خود کتابخانه شامل دانشجویان، اعضای هیئت علمی رسمی، و کارکنان این دانشگاه می باشد. سایر مراجعان می توانند با ارائه معرفی نامه معتبر از اداره یا سازمان متنبوع از خدمات کتابخانه، در محل کتابخانه استفاده کنند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟