یال


کتابخانه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

موضوع‌ها:  علوم پایه | فنی و مهندسی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی | عربی | فرانسوی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، در سال 1350 تاسیس شد. تعداد اعضای این کتابخانه در حال حاضر به تعداد 117 نفر عضو هیئت علمی، 1820 نفر دانشجو کارشناسی و 427 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 11 دانشجوی دکتری رسیده است. این کتابخانه در حال ارائه خدمات در قالب های کتاب، نشریه؛ پایان نامه، و استاندارد به دو زبان فارسی و لاتین می باشد. حدود 30000 نسخه کتاب الکترونیکی در زمینه های مختلف فنی و مهندسی هم در این سرویس آماده سرویس دهی به اعضا می باشد. این کتابخانه ارتباط بین کتابخانه ای با دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شریف جهت تهیه مدارک و منابع مورد نیاز اعضای کتابخانه برقرار کرده است. همچنین در سال 1383 در طرح امانت بین کتابخانه ای «طرح امین» عضو گردیده است..
مالک دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ناشر دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1350
یادداشت سرویس دهی به منابع علمی مقالات در دو دسته مقالات فارسی و مقالات انگلیسی می باشد که جهت استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد ایجاد شده است
هدف کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، با هدف گردآوری، نگهداری و سازماندهی مواد و منابع علمی به منظور بهره گیری در امر آموزش و پژوهش و همچنین کمک به محققین جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از طریق همکاری با سایر مراکز اطلاعاتی تاسیس گردیده است
نشانی اینترنتی http://www.pwut.ac.ir/FA/Adjutancies/Adj2/Office3/Pages/Default.aspx
رایانامه info@pwut.ac.ir
تلفن ثابت 982177312780(73931)
سیاست اشتراک کتابخانه مرکزی انشگاه صنعتی آب و برق شهید عباسپور، ارتباط بین کتابخانه ای با دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شریف جهت تهیه مدارک و منابع مورد نیاز اعضای کتابخانه برقرار کرده است. همچنین در سال 1383 در طرح امانت بین کتابخانه ای «طرح امین» عضو گردیده است.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟