یال


درباره هسته اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحت عنوان کتابخانه دانشکده کشاورزی در سال 1354 پایه ریزی شده بود تا اینکه در سال 1370 به عنوان کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان تغییر نام داد و در حال حاضر این کتابخانه با فراهم آوری کتب و مجلات فارسی و غیر فارسی و سازماندهی و مجموعه سازی آنها طبق استانداردها و ضوابط بین المللی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می باشد. همچنین با توجه به طرح جامع کتابخانه‌های دانشگاه زنجان تمام مراحل سازماندهی، فهرستنویسی و طبقه بندی و ... کتابخانه‌های دانشکده ها هم در این بخش انجام می گیرد. در بخش اطلاع رسانی این کتابخانه نیز علاوه بر خدمات اینترنتی از پایگاه های اطلاعاتی، بازیابی، گردآوری و اشاعه مقالات برای دانشجویان و اعضای هیات علمی انجام می گیرد.
مالک دانشگاه زنجان
ناشر دانشگاه زنجان
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1354
هدف هدف این واحد شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکانات، روزآمدسازی خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متنوع جامعه استفاده‌کنند‌گان و نیز فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی به منظور پشتیباتی از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.
نشانی اینترنتی http://library.znu.ac.ir/
رایانامه library@znu.ac.ir
تلفن ثابت 02423 23 05 33
سیاست اشتراک دسترسی کاربران وابسته به دانشگاه زنجان به کتابخانه امکان پذیر است. کاربرانی که به دانشگاه زنجان وابستگی ندارند باید در این کتابخانه عضو شوند. همچنین، این کتابخانه در طرح غدیر عضو می باشد.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟