یال


کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

موضوع‌ها:  علوم انسانی | علوم پایه | فنی و مهندسی | کشاورزی و دامپزشکی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی | عربی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال 1367 تاسیس گردید. منابع موجود در کتابخانه شامل کتب فارسی و لاتین؛ نشریات فارسی، لاتین، و عربی؛ و پایان نامه های فارسی و لاتین می باشد. کتابخانه دیجیتالی این مرکز در حال ورود اطلاعات می باشد و هنوز راه اندازی نشده است. از اهداف آتی این کتابخانه می توان به اجرای پروژه کتابخانه دیجیتالی؛ ایجاد تفاهم نامه هایی بین دانشگاه های شمال غرب جهت تبادل اطلاعات؛ اشتراک در بعضی از مجلات و کتابخانه‌های الکترونیکی دنیا؛ سرویس دهی برای دانشگاه های دولتی و آزاد و پیام نور منطقه؛ تکمیل وب سایت کتابخانه در پورتال جدید دانشگاه؛ برگزاری نمایشگاه های کتاب در داخل دانشگاه با همکاری ناشران داخلی و خارجی و ... اشاره کرد.
مالک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ناشر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1367
هدف از اهداف آتی این کتابخانه می توان به اجرای پروژه کتابخانه دیجیتالی؛ ایجاد تفاهم نامه هایی بین دانشگاه های شمال غرب جهت تبادل اطلاعات؛ اشتراک در بعضی از مجلات و کتابخانه‌های الکترونیکی دنیا؛ سرویس دهی برای دانشگاه های دولتی و آزاد و پیام نور منطقه؛ تکمیل وب سایت کتابخانه در پورتال جدید دانشگاه؛ برگزاری نمایشگاه های کتاب در داخل دانشگاه با همکاری ناشران داخلی و خارجی و ... اشاره کرد.
نشانی اینترنتی http://celib.azaruniv.ac.ir/
رایانامه centeralibrary@azaruniv.ac.ir
تلفن ثابت 04134327567 
سیاست اشتراک تمام دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه می توانند به عضویت کتابخانه درآمده و از امکانات آن استفاده کنند. متقاضیان خارج از دانشگاه با ارائه معرفی نامه می توانند از منابع کتابخانه استفاده کنند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟