یال


درباره این مرکز در سال 1356 هم زمان با تاسیس دانشگاه افتتاح گردیده و دارای 1800متر مربع مساحت است. روش طبقه بندی منابع در این کتابخانه روش طبقه بندی کتابخانه کنگره آمریکا (LC) بوده و مجموعه منابع موجود در زمینه های اصلی علوم پایه، مهندسی، کشاورزی و علوم انسانی در قالب منابع چاپی، غیر چابی، و الکترونیکی می باشند. از اهداف اصلی این کتابخانه می توان به فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش؛ کمک به برنامه های آموزشی دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی؛ کمک به برنامه های پژوهشی دانشگاه؛ و راهنمایی و مشاوره اطلاعاتی به محققان و پژوهشگران در امر تحقیق و ... اشاره کرد.
مالک دانشگاه بیرجند
ناشر دانشگاه بیرجند
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1356
یادداشت از ویژگی های بارز سایت کتابخانه دانشگاه بیرجند، ایجاد لینک های مفید به منظور ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشبرد اهداف پژوهشی کاربران می باشد که از میان آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: پایگاه تعیین همپوشانی مقالات لاتین؛ تحلیل استنادی؛ 500 نشریه برتر جهان 2013؛ استانداردهای بین المللی؛ پرسشنامه ها و آزمون های استاندارد؛ پروانه های ثبت اختراع؛ استانداردهای کتابخانه ای؛ واژه نامه برخط؛ نسخ خطی کشور و ... .
هدف از اهداف اصلی این کتابخانه می توان به فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش؛ کمک به برنامه های آموزشی دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی؛ کمک به برنامه های پژوهشی دانشگاه؛ و راهنمایی و مشاوره اطلاعاتی به محققان و پژوهشگران در امر تحقیق و ... اشاره کرد.
نشانی اینترنتی http://lib.birjand.ac.ir
رایانامه C_library@birjand.ac.ir
تلفن ثابت 05632202143
سیاست اشتراک این کتابخانه طرح غدیر یا طرح «امانت بین کتابخانه ای»که مجری آن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران می باشد و امکان استفاده از منابع سایر کتابخانه‌ها را برای کلیه اعضاء هئیت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراهم آورده است، را عضو می باشد.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟