یال


درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه با قدمتی بیش از سی سال دارای بخش های مختلفی از جمله خدمات فنی، مرکز اطلاع رسانی، بخش امانت، بخش پایان نامه ها، بخش مرجع، بخش نشریات فارسی و انگلیسی، انتشارات و سالن های مطالعه می‌باشد. کتابخانه از طریق خدمات تحویل مدرک به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز، پایگاه اطلاع رسانی مرجع دانش (سیویلیکا) و پایگاه اطلاعاتی جهاد دانشگاهی و.... در ارتباط می‌باشد. مجموعه کتابخانه شامل کتابهای فارسی و انگلیسی، مجلات فارسی و انگلیسی، طرح های پژوهشی، و کتابهای الکترونیکی می باشد. این کتابخانه در طرح غدیر که امکان دسترسی مستقیم و حضوری به منابع کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق یک نظام رسمی و هماهنگ است، عضو می‌باشد.
مالک کتابخانه دانشگاه ارومیه
ناشر کتابخانه دانشگاه ارومیه
نوع سازمان دولتی
هدف از اهداف اصلی این کتابخانه می توان به «کمک به برنامه درسی پژوهشی دانشگاه»؛ «کمک به تحقیق و پژوهش»؛ «کمک به برنامه ریزی های آموزشی دانشگاه»؛ و «پشتیبانی از اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و سایر کاربران» اشاره کرد.
نشانی اینترنتی http://cl.urmia.ac.ir/
رایانامه info@urmia.ac.ir
سیاست اشتراک مراجعان کتابخانه علاوه بر دانشجویان، اعضای هیئت علمی، و کارمندان کتابخانه، می‌تواند شامل مراجعان متفرقه خارج از دانشگاه شامل متخصصان، محققان سازمانها، ارگان‌ها، کتابخانه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی (با معرفی نامه معتبر) می‌باشد.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟