یال


درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان به منظور متمرکز ساختن فعالیت های علمی و استاندارد کردن کلیه عملیات کتابداری کتابخانه های دانشگاه، پیگیری برای احداث ساختمان اصلی کتابخانه مرکزی، ایجاد رشته کتابداری و سایر امور مربوط به کتابخانه ها، در سال 1380 با عنوان سازمان مرکزی کتابخانه های دانشگاه سمنان فعالیت خود را آغاز کرد. کتابخانه مرکزی از نظر تشکیلات اداری زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه قرار دارد. این کتابخانه در حال حاضر به صورت موقت در پردیس 2 دانشگاه سمنان قرار دارد که در آینده نزدیک با اتمام احداث ساختمان جدید در پردیس 1 دانشگاه مستقر خواهد بود. مجموعه سازی، سازماندهی و اشاعه اطلاعات علمی و فنی هدف اصلی کتابخانه مرکزی با توجه ویژه بر مهارت های سواد اطلاعاتی می باشد.
مالک دانشگاه سمنان
ناشر دانشگاه سمنان
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1380
هدف مجموعه سازی، سازماندهی و اشاعه اطلاعات علمی و فنی هدف اصلی کتابخانه مرکزی با توجه ویژه بر مهارت های سواد اطلاعاتی می باشد.
نشانی اینترنتی http://www.lib.semnan.ac.ir/
رایانامه lib@semnan.ac.ir
تلفن ثابت 02333383498 - 33383467
سیاست اشتراک مراجعان کتابخانه علاوه بر دانشجویان، هیات علمی، و کارمندان کتابخانه، شامل مراجعان متفرقه خارج از دانشگاه شامل متخصصان، محققان سازمانها، ارگانها، کتابخانه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی (با معرفی نامه معتبر) می باشد.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟