یال


درباره این کتابخانه به ارائه خدمات به اعضای اصلی خود و دانشجویان دانشگاههای دیگر و محققان در قااب کتاب و نشریه و پایان نامه و ... می پردازد و دارای خدمات طرح غدیر، طرح امین، و طرح گسترش خدمات کتابخانه ای می باشد که طی آن کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد شرایطی را فراهم کرده است تا دانشجویان دانشگاههای دیگر و محققان بتوانند از امکانات این کتابخانه استفاده نمایند.
مالک دانشگاه یزد
ناشر شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1367
هدف فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش.
نشانی اینترنتی http://library.yazd.ac.ir/
رایانامه lib.head@yazduni.ac.ir
تلفن ثابت 03518210314
سیاست اشتراک این کتابخانه علاوه بر ارائه خدمات به اعضای اصلی خود به دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها دولتی و غیر دولتی تحت شرایط خاص و سایر افراد با معرفی‌نامه از سازمان و ادارات نیز ارائه خدمات می‌کند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟