یال


درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س) همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1343 دایر گردیده است. این کتابخانه شامل کتاب ها، نشریات، و پایان نامه و ... به زبان های فارسی و لاتین می باشد. این کتابخانه امکان عضویت برای اعضاء هیئت علمی و دانشجویان خود را دارد و کاربران خارج از دانشگاه نیز بنا بر شرایطی می توانند از محتوای کتابخانه استفاده نمایند. سیستم نرم افزاری این کتابخانه برای جستجوی منابع سیمرغ می باشد.
مالک معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
ناشر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1343
هدف فراهم آوری منابع اطلاعاتی علمی و رائه خدمات به اعضای اصلی خود و دانشجویان سایر نهادها
نشانی اینترنتی http://research.alzahra.ac.ir/
رایانامه v.c.research@alzahra.ac.ir
تلفن ثابت 982188030652 -8841575
سیاست اشتراک این کتابخانه علاوه بر ارائه خدمات به اعضای اصلی خود به دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه‌ها دولتی و غیر دولتی تحت شرایط خاص نیز ارائه خدمات می‌کند و عضویت آزاد نیز در این کتابخانه اجرا می‌شود.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟