یال


درباره کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز، از کتابخانه‌های دانشگاهی بزرگ کشور است که تاریخچه تشکیل آن به سالهای [1363]- 1365 باز می‌گردد و حاصل تلاش 28 ساله ای است که اکنون به رشد و بالندگی رسیده است. مجموعه این کتابخانه شامل منابع فارسی، لاتین، و عربی در قالب های کتاب، نشریه، پایا نامه، نسخ خطی و ... است و به ارائه خدماتی مانند طرح امین، طرح غریر و طرح BLبرای کاربران می پردازد.
مالک دانشگاه شیراز
ناشر دانشگاه شیراز
نوع سازمان دولتی
یادداشت این کتابخانه از طرح امین و طرح غدیر و طرح BL در ارائه خدمات استفاده می نماید. در طرح BL تمامی کتب و مقالات مورد نیاز که در ایران موجود نباشد از کتابخانه بریتانیا جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید تهیه می شود.
هدف ارائه خدمات به اعضای اصلی خود و به دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه ها دولتی و غیر دولتی تحت شرایط خاص و سایر افراد با معرفی نامه از سازمان و ادارات
نشانی اینترنتی http://mirzalib.shirazu.ac.ir/
رایانامه dir-ctr-lib@rose.shirazu.ac.ir
تلفن ثابت 0716260011-6134330
سیاست اشتراک این کتابخانه علاوه بر ارائه خدمات به اعضای اصلی خود به دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه ها دولتی و غیر دولتی تحت شرایط خاص و سایر افراد با مدارک لازم نیز ارائه خدمات می کند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟