یال


درباره کتابخانه مرکزی با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی جامعه اطلاعاتی این دانشگاه و سازماندهی، برنامه‌ریزی و کنترل فعالیت‌های کتابخانه‌های اقماری دانشگاه در سال 1355 فعالیت خود را آغاز نموده است. این کتابخانه دارای پنج طبقه و شامل نه بخش تحت عناوین ثبت و سفارشات، فهرست‌نویسی و سازماندهی، امانت، تحویل مدرک، اطلاع‌رسانی و آموزش، فناوری اطلاعات، مرجع و اسناد و مدارک و نشریات است. این کتابخانه با استفاده از مجموعه‌های غنی ایران‌شناسی، خوزستان شناسی، کتب هنری و همچنین دارا بودن سیستم‌های اطلاع رسانی و بانک‌های اطلاعاتی تمام متن و عضویت در پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته به عنوان یک مرکز اطلاعاتی استانی و بلکه ملی قابلیت پاسخ‌دهی به نیازهای پژوهشی اکثر محققین، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای صنعتی، اجرایی و تحقیقاتی درسطح استان و منطقه را دارا می‌باشد.
مالک دانشگاه شهید چمران اهواز
ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1355
یادداشت کتابخانه مرکزی علاوه بر تأمین کتب و نشریات علمی و پژوهشی مورد نیاز جامعه دانشگاهی با استفاده از مجموعه‌های غنی ایران‌شناسی، خوزستان شناسی، کتب هنری و همچنین دارا بودن سیستمهای اطلاع رسانی و بانک های اطلاعاتی تمام متن و عضویت در پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته به عنوان یک مرکز اطلاعاتی استانی و بلکه ملی قابلیت پاسخ دهی به نیازهای پژوهشی اکثر محققین، سازمانها، ارگانها و نهادهای صنعتی، اجرایی و تحقیقاتی درسطح استان و منطقه را دارا می‌باشد.
هدف این کتابخانه با حفظ هدف‌های دانشگاه، برای ارائه خدمت به جامعه دانشگاهی که مرکب از استاد و دانشجوست به وجود آمده است و سعی در گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای متناسب با گرایش‌ها، سرفصل‌های آموزشی و دروس تخصصی و رشته‌های موجود در دانشگاه شهید چمران دارد. این کتابخانه با ارائه خدمات آموزشی و پ‍ژوهشی در اجرای برنامه‌های آموزش عالی و تأمین نیازهای اطلاعاتی استادان و دانشجویان مشغول به تحصیل در این واحد دانشگاهی سهم بسزایی دارد.
نشانی اینترنتی http://lib.scu.ac.ir/
رایانامه lib@scu.ac.ir
سیاست اشتراک از سال 1383 با امضاء تفاهم‌نامه امانت بین کتابخانه‌ای با سایر دانشگاه‌ها و دستگاههای اجرایی همکاری نموده و توانسته است خدمات خود را فرا دانشگاهی نماید. عضویت رسمی در این کتابخانه ویژه اساتید، دانشجویان و پرسنل این دانشگاه است ولی از طریق طرح‌های امانت بین کتابخانه‌ای و یا معرفی نامه/ و تفاهم نامه خدمات خود را در اختیار محققین و اعضای سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی- تحقیقاتی نیز قرار می‌دهد.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟