یال


کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

موضوع‌ها:  هنر و معماری | فنی و مهندسی

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی | عربی | فرانسوی | روسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران، در قسمت شمالی پردیس دانشگاه و در فضایی حدود 2000 متر مربع در ساختمانی دو طبقه استقرار یافته است. این مرکز، در سال 1337 تاسیس و در سال 1376بخشی از ساختمان آن بازسازی و گسترش یافت تا سرانجام در سال 1381 قسمت عمده ای از ساختمان و بخش های آن به صورت کامل نوسازی و بر اساس احتیاجات روزمره کتابخانه طراحی و احداث گردید. این کتابخانه شامل منابع اطلاعاتی فارسی و لاتین در قالب های کتاب؛ نشریه؛ پایان نامه؛ و بانک های اطلاعاتی به منظور ایجاد زمینه های دسترسی همکاران عضو هیئت علمی و دانشجویان به آن دسته از منابع اطلاعات که در راستای محورهای تحقیقاتی دانشگاه است، می باشد.
مالک دانشگاه علم و صنعت ایران
ناشر شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1337
یادداشت نیاز پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه در زمینه منابع و مقالات مورد نیاز آن ها که در مجموعه دانشگاه، موجود نمی باشند، از طریق امانت بین کتابخانه ای یا طرح امین (طرح جامع و فراگیر بین دانشگاههای بزرگ ایران و تحت نظارت مرکز اسناد و مدارک علمی کشور) تهیه می گردد که در فراهم آوری منابع مورد نیاز دانشگاهیان اقدام موثری می باشد. شایان ذکر است که دانشگاه به غیر از طرح امین با مراکز پژوهشی و دانشگاههای دیگری که عضو این طرح نیستند به صورت جداگانه قرار داد همکاری متقابل دارد.
هدف هدف کتابخانه، سعی در جهت بارورسازی فضای پژوهشی با ایجاد زمینه های دسترسی همکاران عضو هیئت علمی و دانشجویان گرامی به آن دسته از منابع اطلاعات که در راستای محورهای تحقیقاتی دانشگاه است، می باشد.
نشانی اینترنتی http://dl.iust.ac.ir/Farsi/Home/Index
رایانامه alavi.m@iust.ac.ir
تلفن ثابت 982173912316
سیاست اشتراک دارا بودن قرارداد همکاری متقابل با بیشتر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و امکان ارائه خدمات به کاربران آزاد درصورت عضویت در سیستم و تایید مدیریت
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟