یال


درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد، در سال 1369 در ساختمانی واقع در خیابان شهدای ژاندارمری تهران تأسیس شد. در سال 1382 و همزمان با انتقال برخی از دانشکده‌های این دانشگاه به محل جدید واقع در پردیس دانشگاه شاهد (طرح جامع)، مجموعه جدید کتابخانه مرکزی، مشتمل بر مجموعه منابع کتابخانه مرکزی, کتابخانه دانشکده علوم انسانی و کتابخانه دانشکده علوم پایه، به مکان فعلی انتقال یافت و تحت عنوان «کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی»، رسما شروع به فعالیت نمود. پشتیبانی از هدف‌ها و برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه شاهد از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان, کارکنان و سایر کاربران یکی از اهداف مهم این کتابخانه می باشد.
مالک دانشگاه شاهد
ناشر دانشگاه شاهد
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1369
هدف هدف‌های عمده و کلی کتابخانة مرکزی و مرکز منابع علمی دانشگاه شاهد و کتابخانه‌های وابسته به آن را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: پشتیبانی از هدف‌ها و برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه شاهد از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان، کارکنان و سایر کاربران؛ به‌کارگیری شیوه‌های نوین کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفادة بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات، به منظور اشاعة سریع‌تر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات؛ گردآوری مجموعه‌ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی– تخصصی و مرجع در حوزه‌های فعالیت دانشگاه شاهد و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن در جهت پاسخ‌گویی هر چه بیشتر به نیازهای مراجعان.
نشانی اینترنتی http://shahed.ac.ir/lib/SitePages/Home.aspx
رایانامه Library@shahed.ac.ir
تلفن ثابت 982151214110
سیاست اشتراک عضویت در کتابخانه مختص دانشجویات و اعضاء هیئت علمی و کارمندان دانشگاه می باشد و دانشجویان و مراجعین سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی امکان عضویت دایم در کتابخانه را ندارند. این افراد فقط می توانند با ارائه معرفی نامه معتبر از محل تحصیل یا اشتغال خود و نیز همراه داشتن کارت شناسایی معتبر از منابع کتابخانه در محل کتابخانه استفاده نمایند.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟