یال


درباره دانشگاه خوارزمی دارای دو کتابخانه مرکزی در تهران و پردیس کرج است. ساختمان کتابخانه مرکزی در تهران جزو آثار ملی به ثبت رسیده کشور می باشد. علاوه بر آن، هر یک از دانشکده های علوم، روانشناسی و علوم تربیتی، ادبیات و علوم انسانی،علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر، تربیت بدنی و علوم ورزشی و ومؤسسات تحقیقات تربیتی، و ریاضیات دکتر مصاحب دارای کتابخانه تخصصی مربوط به خود هستند. مجموعه کتابخانه‌های مرکزی از کتاب ها و نشریات (فارسی ،عربی و لاتین)، پایان نامه ها، طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و روزنامه های روزانه تشکیل یافته است.
مالک داتشگاه خوارزمی
ناشر داتشگاه خوارزمی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1334
یادداشت پرتال این کتابخانه در پیوند http://libportal.khu.ac.ir/ در دسترس است.
هدف کتابخانه به هدف برآورده کردن نیازهای گوناگون اطلاعاتی دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، و کارکنان دانشگاه خوارزمی راه‌اندازی شده است.
نشانی اینترنتی http://lib.khu.ac.ir/
رایانامه mansourian@khu.ac.ir
تلفن ثابت 982188825016
سیاست اشتراک تمامی اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه خوارزمی با ارائه کارت عضویت کتابخانه و اعضای طرح غدیر با ارائه کارت غدیر و سایر مراجعان اعم از استادان، پژوهشگران و دانشجویان خارج از دانشگاه خوارزمی می توانند با ارائه معرفی نامه از خدمات کتابخانه استفاده کنند. لازم به ذکر است که مراجعین با ارائه معرفی نامه فقط می توانند از منابع موجود در داخل سالن کتابخانه استفاده کنند. برای آگاهی از شیوه عضویت به پیوند http://lib.khu.ac.ir/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 مراجعه کنید.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟