یال


کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی

موضوع‌ها:  هنر و معماری

انواع منابع:  کتابخانه

پوشش زبانی:  فارسی | انگلیسی | عربی | فرانسوی | روسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره در سال 1364 با ادغام چندین کتابخانه مرکز آموزش عالی در زمینه علوم انسانی، کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت های اطلاع‌رسانی خود را در چارچوب رشته‌های این دانشگاه تداوم بخشیدند. این دانشگاه علاوه بر کتابخانه مرکزی که هدف اصلی آن «گردآوری منابع علمی و آموزشی و اشاعه اطلاعات در جهت تقویت برنامه های آموزشی، پژوهشی این دانشگاه» است، دارای هشت کتابخانه دانشکده‌ای می‌باشد. کلیه کتابخانه‌ها بطور غیر متمرکز فعالیت می کنند و کتابخانه مرکزی به دلیل رسالت آموزشی و پژوهشی خود بطور نیمه متمرکز با کتابخانه‌های دانشکده‌ای همکاری و ارتباط دارد و سعی می‌کند در تعیین خط‌مشی‌ها و هماهنگ نمودن فعالیت ها به آنها یاری رساند.
مالک دانشگاه علامه طباطبایی
ناشر دانشگاه علامه طباطبایی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1364
یادداشت جامعه هدف این کتابخانه اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان دانشگاه می باشد. دانشجویان سایر مراکز با استفاده از طرح غدیر و محققان با ارائه معرفی نامه می توانند از کتابخانه‌های این دانشگاه استفاده کنند.
هدف هدف اصلی این کتابخانه گردآوری منابع علمی و آموزشی و اشاعه اطلاعات در جهت تقویت برنامه های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه است.
نشانی اینترنتی http://library.atu.ac.ir/
رایانامه taherismster@gmail.com
تلفن ثابت 982144737583
سیاست اشتراک تمامی اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علامه با ارائه کارت عضویت کتابخانه و سایر مراجعان اعم از استادان، پژوهشگران و دانشجویان خارج از دانشگاه می‌توانند با ارائه معرفی نامه از خدمات کتابخانه استفاده کنند. دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی (شامل مقالات انگلیسی و فصول کتاب) در حوزه آی پی های دانشگاه صورت می گیرد.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟