یال


درباره این مرکز از اوایل سال 1350 در ساختمان کوچکی در مقابل دانشکده ادبیات و علوم انسانی با امکانات محدود آغاز به کار کرد. یک سال بعد به ساختمانی با وسعت 650 متر مربع در خیابان شهید مطهری جنوبی مشهد انتقال یافت، در نهایت با عنایت به تصویب طرح احداث ساختمان مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی، در سال 1391 این ساختمان در زمینی به مساحت بالغ بر 8900 متر مربع در 3 طبقه احداث گردید. پس از احداث ساختمان بر اساس نظر هیئت رئیسه دانشگاه تجمیع برخی از کتابخانه‌ها و انتقال منابع به ساختمان جدید صورت گرفت. هدف اصلی این کتابخانه فرآهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش می باشد.
مالک دانشگاه فردوسی مشهد
ناشر دانشگاه فردوسی مشهد
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1350
یادداشت این کتابخانه به انتشار نشریه «تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی» به منظور اشتراک دانش بین همکاران مجموعه و جامعه استفاده کننده از کتابخانه در جهت ایجاد بستر مناسبی برای توسعه دانش و مهارت های حرفه ای مجموعه کتابخانه می پردازد. همچنین مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد علاوه بر ارائه خدمات به اعضا، خدماتی را در راستای همکاریهای بین کتابخانه ای و بین دانشگاهی در سطح استان، منطقه و کشور انجام می دهد. این کتابخانه علاوه بر ارائه خدمات بین کتابخانه ای بر اساس طرحهای تحویل مدرک امین و خدمات امانت بین کتابخانه ای غدیر، بر اساس آئین نامه های مصوب خدماتی را به سازمانهای دیگر ارائه می دهد.
هدف مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد تلاش می کند در راستای چشم انداز تعریف شده در برنامه راهبردی دانشگاه که در نظر دارد یکی از دو دانشگاه برتر جامع کشور در تولید علم، نظریه‌پردازی و توسعه فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر در بین10 دانشگاه اول جهان اسلام و جزء 500 دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسلامی- ایرانی باشد، حرکت کند. همچنین فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش از اهداف و چشم اندازهای اصلی مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.
نشانی اینترنتی http://library.um.ac.ir/index.php?lang=fa
رایانامه clibinfo@um.ac.ir
تلفن ثابت 05138806503 - 38807088
سیاست اشتراک کاربران این کتابخانه ابتدا اعضا هیئت علمی، کارمندان، دانشجویان دانشگاه و سپس مراجعان خارج از دانشگاه فردوسی مشهد، شامل متخصصان و محققان دانشگاهها، سازمانها، ارگانها، کتابخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی در صورت موافقت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی و بر اساس قرارداد مصوب می باشد.
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟