یال


درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1362 تاسیس گردید. به رغم عمرکوتاه 32 ساله یکی از برترین کتابخانه‌های دانشگاهی کشور در زمینه خدمات و منابع چاپی و الکترونیکی است که در دو نوبت کاری نیمه اول سال تا ساعت 9 شب و نیمه دوم سال تا 8 شب و همچنین پنجشنبه ها تاساعت 13خدمات رسانی می کند. سیستم کتابخانه باز بوده و اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به تمام قسمت های کتابخانه دسترسی دارند. از ویژگی های این کتابخانه مکانیزه بودن اکثر خدمات آن می باشد و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی کلیه منابع کتابخانه مرکزی و دسترسی به چکیده، فهرست مطالب و منابع کلیه پایان نامه های دانشگاه از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد. مجموعه کتابخانه نیز شامل کتاب، نشریه، بانکهای اطلاعاتی، منابع دیداری و شنیداری داخلی و خارجی می باشد.
مالک دانشگاه تربیت مدرس
ناشر دانشگاه تربیت مدرس
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1362
هدف نخستین هدف این کتابخانه تأمین اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس است.
نشانی اینترنتی http://www2.modares.ac.ir/library
رایانامه headlib@modares.ac.ir
تلفن ثابت 982182883277 - 82883090
سیاست اشتراک دسترسی به اطلاعات کتابشناختی کلیه منابع کتابخانه مرکزی و دسترسی به چکیده، فهرست مطالب و منابع کلیه پایان نامه های دانشگاه از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد. این کتابخانه مسئول تأمین اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس می باشد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟