یال


درباره سیستم یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاه آزاد (سیکا) تمامی واحدهای دانشگاهی را به هم متصل نموده و امکان امانت، اشتراک و جستجوی همزمان در این مراکز را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند منابع اطلاعاتی را بر اساس عنوان، پدیدآور، موضوع، شماره بازیابی، شرح، مشخصه ظاهری، ناشر، نوع، و زبان پویش کنند. همچنین، امکان محدود کردن جستجو به واحد خاصی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد.
مالک سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
ناشر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1390
یادداشت فهرست میزبان‌های دانشگاه آزاد اسلامی در پیوند http://libsupport.nosa.com/tabid/117/Default.aspx قابل دسترسی است.
هدف هدف از این شبکه یکپارچه‌سازی منابع اطلاعاتی واحدهای گوناگون دانشگاه آزاد و مدیریت مستقل منابع واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور است. همچنین، از اهداف دیگر این طرح ارائه امکان جستجوی جامع در منابع اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی است.
نشانی اینترنتی http://sika.iau.ir/
رایانامه info@iau.ac.ir
تلفن ثابت 98214748
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟